Уеб-базирана SSH функционалност

Уеб SSH функционалност

Благодарение на нововъведената уеб-базирана SSH функционалност, потребителите на нашата платформа вече могат да получат достъп до сървър през браузъра си, вместо да използват обикновен SSH клиент.

SSH е мрежов протокол, който позволява на технически опитни потребители да комуникират директно със сървър.

Тази опция дава на клиентите директен достъп до сървъра, така че да могат да управляват ресурсите си по-ефективно.

За какво се използва SSH?

Като мрежов протокол, SSH позволява да се установи сигурна връзка между компютрите.

Това най-често става чрез SSH клиент, който позволява на потребителя да се свърже към SSH сървъра на друг компютър и да изпълнява дистанционно команди на този компютър.

Потребителят може да стартира SSH клиент на всеки компютър и да се свърже с всеки компютър, до който е упълномощен да осъществява достъп чрез SSH протокол.

SSH връзка

По отношение на уеб хостинга, SSH ще позволи на потребителите да имат достъп до своите проекти на сървъра и да прилагат директно различни действия към тях.

Например, потребителят може да изброява файлове на сървъра, където се намират проектите им, използвайки прости SSH команди:

SSH терминал

За какво ни е уеб-базирана SSH функционалност?

Както подсказва и самото име, уеб-базираната SSH функционалност позволява на потребителите да заобиколят обикновения SSH клиент и да се свържат със сървър, като използват техния предпочитан уеб браузър.

Комуникацията между браузъра и SSH сървъра се осъществява чрез посреднически сървър за уеб приложения.

Уеб-базирана SSH връзка

Всички съобщения до и от сървъра се предават с помощта на JavaScript и динамичен HTML и се показват в уеб браузъра на потребителя.

Основните предимства на уеб-базирана SSH функционалност накратко:

  • Лесен достъп
    Няма нужда да изтегляте или инсталирате никакъв софтуер. Потребителите имат достъп до SSH сървъри чрез уеб браузър отвсякъде, стига да имат достъп до своя контролен панел.
  • Анонимност
    Тъй като SSH достъпът се усъществява чрез посреднически сървър за уеб приложения, SSH сървъра няма да бъде запознат с IP адреса на реалния клиент.
  • Чувствителност
    Комуникацията между браузъра и SSH сървъра чрез сървъра за уеб приложения може лесно да се регистрира, както при обикновения SSH. Това не позволява на злонамерен клиент да изтрие дневниците на активността на потребителя.

Как работи уеб-базираната SSH функционалност на нашата платформа?

Уеб-базираната SSH опция е лесно интегрирана в нашия уеб хостинг контролен панел.

Потребителите могат да получат достъп до нея от иконата <> Web SSH в горното меню на контролния панел.

Уеб-базирана SSH функция - пример

Ето как работи уеб-базираната опция за SSH на нашата платформа:

Когато потребителят кликне върху иконата на <> Web SSH, връзката със SSH сървъра ще бъде автоматично инициирана чрез фонов скрипт.

По този начин потребителят няма да трябва да въвежда данни за вход, като например, ако използва обикновен SSH клиент.

Потребителят ще види бърз и отзивчив терминален интерфейс директно в браузъра, който всъщност е само HTML код.

Когато потребителят въведе каквато и да е команда в браузъра и натисне клавиша enter, същият скрипт, който е отговорен за сигурната връзка със сървъра, ще вземе командните входове и ще ги предаде на сървъра.

Оттам нататък сървърът ще приеме командите, ще ги изпълни и ще върне резултатите.

Нашият скрипт ще заснеме резултатите и ще изведе обратно към същия терминално подобен интерфейс.

Потребителят може да използва уеб-базирания SSH терминал, докато сърфира в контролния панел.

Уеб-базирана SSH функционалност  - терминал

Това ще скрие останалата част от контролния панел, но няма да покрие останалата част от прозореца на браузъра.

След като потребителят приключи работа с терминала, може да го затвори, като щракне върху иконата “X” в горния десен ъгъл.

Ако искат да запазят лог файл на сесията си, лесно могат да го направят, като кликнат върху иконата Start Log в долния ляв ъгъл на браузъра.

Уеб терминал

Когато приключат, те могат просто да изтеглят регистрационния файл на своето устройство, като кликнат върху опцията за изтегляне на журнала.

Как да активирате SSH опцията за вашия акаунт?

За да активирате SSH достъп за вашия акаунт, просто кликнете върху бутона “Активиране” от секцията Настройки > SSH/Shell достъп. Щом активирате SSH достъп опцията, трябва да зададете паролата за достъп в полето по-долу.

Ако Вашият хостинг план няма включен SSH достъп, но все пак предлага поддръжка на SSH, може да поръчате услугата от секцията “Добавяне на услуга/и“.

ВАЖНО: Уеб-базираната SSH опция е валидна за всички клиенти, които са включили SSH в хостинг плана си или са закупили самостоятелна надстройка на SSH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *